Medarbetarägda konsultbolag

3 minut läsning

Om man jobbar som IT-, teknik eller managementkonsult, finns det många olika sätt att få sina uppdrag. Antingen som klassiskt anställd hos något storbolag, såsom TietoEnator, ÅF, etc, som anställd på ett mindre lokalt företag - kanske till och med ett medarbetarägt - eller som frilansande konsult som hittar sina uppdrag helt själv, eller genom konsultmäklare eller underkonsult hos ett större konsultbolag.

Olle Qvarnström har skrivit en spaning om konsultbolagsmarknaden i sin blogg Snåljåpen för ett par år sedan. Jag håller till stor del med Olle i den spaningen.

Istället tror jag att de mellanstora konsultbolagen kommer att fortsätta blöda kompetens till de enmans- och fåmansbolagen där situationen är en helt annan. En ensam konsult behöver som sagt inte samma intäkt för att dra in sin lön och detta kommer då leda till en prispress på hela marknaden. Eftersom de mellanstora bolagen inte klarar denna prispress så kommer bolagen tvingas att bli någonting annat än vad de är idag, eller så kommer dom helt enkelt inte att överleva.

Hur det är att arbeta som underkonsult beskrivs väl av Zelago på Underkonsult.n.nu

Konsultmarknaden inom framför allt IT har under de senaste åren förändrats helt. Idag domineras exempelvis marknaden av olika typer av nya konsultnätverk. Desssa nätverk jobbar på lite olika sätt men alla konsultnätverk har gemensamt att de utnyttjar underkonsulter istället för egna anställda konsulter. På så sätt får de ett bredare underlag samtidigt som de kan fokusera på olika upphandlingar och ramavtal.

Som underkonsult ger konsultnätverken ett värdefullt kontaktnät som kan vara avgörande när man själv inte riktigt hinner med att marknadsföra sig själv, men självklart behöver kontakten med olika konsultnätverk också underhållas.

Bolaget Zelago i Stockholm erbjuder en ny typ av konsultnätverk där konsulten inte behöver gå in med ett eget aktiebolag. Samtidigt som fördelarna med att vara egen bibehålls.

Jag vill dock slå ett slag för en form som ingen av skribenterna tar upp ovan, nämligen medarbetaräda bolag. Alltså konsultbolag där man erbjuds delägarskap. Det är vanligt framförallt i de mellanstora bolagen som Olle nämner, där man kan få köpa in sig. Viktigt är dock att ha koll på vilka villkor som gäller.

Ett vanligt upplägg är att man efter en viss kvalificeringstid är berättigad att köpa andelar i bolaget, till ett pris som följer någon modell. Sedan delas överskott från bolaget ut till ägarna. Viktigt är dock att ha koll på att bolagen är rättvisa - det är inte ovanligt att det finns stora ägare som har väldigt stor makt över bolagen, och som dessutom lyfter stora vinster.

Verklig huvudman

Om man vill undersöka ägarstruktur, finns ett verktyg tillgängligt online där man kan se om det finns någon individ som har kontroll över företaget. Antingen genom direkt eller indirekt ägande av minst 25% av aktierna, eller makt att avsätta minst halva styrelsen.

Detta verktyg hittar man på Bolagsverket.

Aktieboken

Ett annat sätt är att begära ut bolagets aktiebok, som är en offentlig handling. Där kan man se ägarfördelningen i detalj.

Konsultkooperativet

Detta är ett nytt konsultbolag i Göteborg, som fungerar som ett kooperativ. Det betyder att alla som är medlemmar äger lika stora andelar. Priset per andel är bestämt på förhand och indexuppräknas varje år. Vid utträde fås dock samma summa som erlades tillbaka - någon utdelning sker inte heller, så det går alltså inte att göra någon kapitalvinst på Konsultkooperativet.

Detta bolag har inget vinstintresse, utan allt överskott betalas tillbaka till medlemmarna som återbäring baserat på medlemmens omsättning i föreningen.

Slutsats

För att knyta tillbaka till Olle’s spaning i början, så tror jag att det finns en framtid för medarbetarägda konsultbolag i mellanstorlek - då de ger fördelarna från både anställning och frilans. Man skall dock fundera över vilket bolag man vill gå med i.

Känner du till något mer medarbetarägt konsultbolag som har en schysst ägarstruktur? Skicka gärna ett meddelande i kommentarsfältet!

Lämna en kommentar